# وبلاگ
بهار فصل رويش گلهاست                                وا اسفا    که در بهار سرخ ميهنم                     گل را مجال رويش ندادند                                             ۱۲/۱۱/۸۲
/ 29 نظر / 3 بازدید