گفتار نيک بسته شد تا در صفحه ای شخصی تر نفس بکشد برای رفتن به صفحه جديد روی لينک زير کليک کنيد

دوستان عزيزی که به وبلاگ من لينک داده بودند لينک را به آدرس www.roozbeh.net/goftarenik  تغيير بدهند.

/ 4 نظر / 14 بازدید
vahidoo

گفتم شايد بشه که واسه اولين بار اول بشم . اولين بار در آخرين پست

Solh

همــوطنان :همانطور که اطلاع داريد چند نفر از کسانی که مدت ۸سال خاتمی را همواره حمايت ميکردند و بر سر سفره آخوندها مينشينند(محسن سازگارا بنيان گذار سپاه پاسداران) اطلاعيه را انتشار دادن و خواهان يک همه پرسی با نظارت نهادهای بين الملل برای تشکيل محلس موسسان بمنظور تدوين پپش نويس يک قانون اساسی با رای آزاد مردم هستندو در مقدمه همچنين تغيير نظام به عهده محلس موسسان گذاشته شده است .اين حضرات بخوبی اصل ۱۷۷قانون اساسی رژيم طالبانی ايران را خوانده اند و ميدانند با وحود بک نفر که ۲۶سال ايران را به گروگان گرفته نمی شود تشکيل محلس موسسان داد لطفا خاک به چشم مردم ديگر نپاشيد ٫ با اين شعار و ترفندهيچکس حاضرنيست پای صندقهای رای رياست حمهوری در آينده نزديک حاضر شود . برای پس گرفتن اين سرزمين و واگذاری به صاحبان اصلی که خود ملت هستند مردم خواهان يک رفراندوم حهت سرنگونی رژيم طالبانی ايران با نظارت نيروهای بين الملل هستند نه برگزاری محلس موسسان.

000

اميدوارم دست از عقايدتان بر نداشته باشيد. پيروز باشيد.

Virus

فضایی بین پندار و عمل وجود دارد که با پشتکار پیموده می شود . = جبران خلیل جبران